HJBP logo

华聚新能 表锂如一

热线:010-6271 1996

快速找到你需要的电池

锂离子电池

ICR18650L-22, 3.7V 2200mah

-40℃低温锂电池,3.7v,2200mah,18650L,可定制不同电压电池组

icr14500l-700

-40℃放电低温锂电池,3.7v,700mah,14500L,可定制不同容量电池组

icr14500, 3.7v 800mah

14500,3.7v,600mah-800mah,锂电芯

icr14500-r8-2p, 3.7v 1600mah

2并,3.7v,1600mah,14500锂电池组,定制其它电压容量电池组

11.1V 15.4Ah, ICR18650L-3S7P

12v(11.1v) 15.4ah,18650L-22-3S7P, -40℃ 低温锂电池

7.4v-750mah, 14500-2s

14500-2S, 7.4V 750mah, 2串锂电池,长棒状锂电池组

11.1V 10Ah, 18650L-25-3S4P 低温锂电池

18650L-25-3S4P, 11.1V 10Ah 低温锂电池

14.8v 8.8ah 低温锂电池

18650L-22-4S4P, 14.8v 8800mAh 低温锂电池

18650L-22-4S3P

18650L-22-4S3P, 14.8V 6.6Ah 低温锂电池

18650-22-4S3P, 14.8V 6.6Ah

18650L-22-4S3P, 14.8V 6600mAh 低温锂电池

18650L-22-4S2P, 14.8V 4.4Ah 低温锂电池

18650L-22-4S2P, 14.8V 4.4Ah 低温锂电池

定制进口电芯锂电池组

Panasonic, 18650-29-6S6P, 22.2V 17.4Ah 进口锂电池

14.8V 低温锂电池组,18650L-22-4S2P,

18650L-22-4S2P, 14.8V 4.4Ah 低温锂电池

18650-34-4S, 14.8V 3400mah

Panasonic, 18650B-4S, 14.8V 3400mAh 进口锂电池

18650-32-8S2P, 29.2V 锂电池

Samsung, 18650-33-8s2p, 29.2v 6500mah,进口锂电池

18650-26-8S2P

Samsung 18650-26-8S2P,29.2v 5.2mah 三星进口锂电池

18650-26-3S,11.1V 2600mah

18650-26-3S,11.1V 2600mah, 锂电池

18650-20-6S, 22.2V 2Ah

18650-20-6S, 22.2V 2Ah 锂电池组

18650-26-4S13P, 14.8V 33.8Ah

18650-26-4S13P, 14.8V 33.8Ah 定制ABS便携箱锂电池

18650-20-13S10P,48v20ah

18650-20-13S10P,48v20ah,定制PVC防水外壳锂电池

磷酸铁锂电池

24V 7AH, FTU2470-FR

FTU2470, 24V 7Ah, 磷酸铁锂电池

ifr14500-2s

ifr14500-2S, 6.4V 500mah, 2串锂电池

ifr14500, 3.2v 600mah

ifr14500, 3.2v,600mah,磷酸铁锂电芯

ifr14500-2s

-10℃放电低温锂电池,3.2v,600mah,14500铁锂电芯

聚合物锂电池

lp752560p

LP752560P, 3.7V 900mah 聚合物锂电池,用于玩具

PL451931, 3.7V 200MAH

PL451931, 3.7V 200mAh 小聚合物锂电池,数码蓝牙

lp103450, 3.7v 2000mah

LP103450-20-1S, 3.7V,2000mAh

LP2580156-2S6P 7.4V22.8AH

LP2580156-2S6P 7.4V22.8AH

LP924771-2P

LP924771-2P, 3.7V 7200mAh

LP804080-40-3S_10.8v_4000mah

LP804080-40-3S, 10.8V 4000mAh 分析仪器用

LP503760-12-2S,7.4v

LP503760-12-2S, 7.4V 1200mAh, 含XH2P插头

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

LP102040-2P_3.7v_1400mah

LP102040-2P,3.7V,1400mAh

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

锂亚电池(锂亚硫酰氯电池)

CP505050 3V 5000mAh

LP752560P, 3.7V 900mah 聚合物锂电池,用于玩具

PL451931, 3.7V 200MAH

PL451931, 3.7V 200mAh 小聚合物锂电池,数码蓝牙

lp103450, 3.7v 2000mah

LP103450-20-1S, 3.7V,2000mAh

LP2580156-2S6P 7.4V22.8AH

LP2580156-2S6P 7.4V22.8AH

LP924771-2P

LP924771-2P, 3.7V 7200mAh

LP804080-40-3S_10.8v_4000mah

LP804080-40-3S, 10.8V 4000mAh 分析仪器用

LP503760-12-2S,7.4v

LP503760-12-2S, 7.4V 1200mAh, 含XH2P插头

LP104046-2P, 3.7V

LP104046-2P, 3.7V

锂锰电池(锂二氧化锰电池) 3V

CP2012120, 480mAh

CP2012120, 480mAh

CP1005050, 6000mAh

CP1005050, 6000mAh

CP952434 3V 1700mAh

CP952434 1700mAh

CP783970 3V 5500mAh

CP783970 5500mAh

CP705050 3V 4000mAh

CP705050 4000mAh

CP505050 3V 5000mAh

CP505050 5000mAh

CP503742 3V 1900mAh

CP503742 3V 1900mAh

CP502525 3V 550mAh

CP502525 3V 550mAh

CP502440 3V 1200mAh

CP502440 3V 1200mAh

CP0453730 3v 35mah

CP0453730 3v 35mah 超薄电池

CP0452922 3V 22mAh

CP0452922 3V 22mAh

CP352440 3V 650mAh

CP352440 3V 650mAh

CP263840 3V 700mAh

CP263840 3V 700mAh

CP224147 3V 800mAh

CP224147 3V 800mAh

CP104851 3V

CP104851 3V

cp052039 3v 35mah

CP052039 3V 35mAh

CP424220 3V 90mAh

CP424220 3V 90mAh

cp052722 3v 25mah

CP052722 3v 25mAh

CP042722 3V 15mAh ultra thin battery

CP042722 3V 15mAh 超薄

CP7839109, 3V, 10AH

CP7839109, 10Ah,+80℃

需要解决你的问题吗?

我们可以帮你解决问题,现在就联系,我们将在2个工作日内回复你。